Alenka Klinc

Študij je končala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila naziv profesorice defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Prve izkušnje z bolnimi otroki je pridobila v Centru za zdravljenje otrok v Šentvidu pri Stični. Profesionalno in osebno rast je nadaljevala na Osnovni šoli Ledina, v bolnišničnih šolskih oddelkih, ter na Kliniki za hematologijo in onkologijo Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer je razvijala modele učenja in poučevanja z najtežje bolnimi otroki in mladostniki. Pri načrtovanju in izvajanju ustrezne vzgojno-izobraževalne pomoči ter podpore bolnemu otroku je sledila otrokovemu zdravstvenemu stanju in počutju ter vplivu bolezni in zdravljenja na učno funkcioniranje otroka. Zato je sodelovala v različnih strokovnih timih s strokovnjaki z različnih področij. V bolnišničnem okolju je skušala s prilagojenimi metodami dela ustvariti čim bolj prijetno okolje, ki bi pozitivno vplivalo na počutje bolnih otrok.  Kot strokovna članica področne skupine  za otroke s posebnimi potrebami je sooblikovala navodila za vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za delo z dolgotrajno bolnimi učenci. Z aktivnim prispevkom je sodelovala v inovacijskem projektu z naslovom Šolanje na daljavo.  Bogato strokovno znanje in dolgoletne izkušnje z dolgotrajno bolnimi otroki so ji kot predsednici komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo v veliko pomoč pri vodenju tega organa. Načrtuje, organizira in vodi senate na Pediatrični kliniki v Ljubljani in v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje v Kamniku. O delu, izkušnjah in dosežkih pri delu z bolnimi otroki seznanja tudi širšo strokovno javnost na seminarjih in mednarodnih konferencah. Uspešno svetuje in sodeluje tako s starši kot tudi s strokovnimi delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in prenaša svoje znanje drugim.

Nazaj