Alenka Werdonig

Alenka Werdonig je kot svetovalna delavka zaposlena na Centru za sluh in govor Maribor (CSGM) od 1991. leta. Od leta 1996 je članica diagnostično-rehabilitacijskega tima za polžev vsadek, ki deluje v okviru CSGM. Bila je članica projektne skupine, ki je v letih 1996–2004 izvajala projekt z naslovom Integracija gluhih in naglušnih učencev v redne oblike izobraževanja. Od leta 2000 predava o prilagoditvah za gluhe in naglušne otroke vzgojiteljem, učiteljem in drugim strokovnim delavcem, sodeluje na delavnicah permanentnega strokovnega izobraževanja za učitelje gluhih in naglušnih otrok ter na delavnicah za starše gluhih in naglušnih otrok. Aktivno je sodelovala tudi pri organizaciji štirih mednarodnih posvetov o rehabilitaciji oseb s polževim vsadkom. Je soavtorica Priročnika za delo z gluhimi in naglušnimi otroki, ki je izšel leta 2010 pri založbi ZRS[.