Helena Klobasa

Helena je diplomantka Pedagoških fakultet mariborske in primorske univerze in je svojo poklicno pot pričela kot vzgojiteljica, kjer je bogatila izkušnje pri delu z otroki 23 let. Zaposlena je bila v vrtcu Lenart, ki spada pod okrilje Osnovne šole Lenart. V vrtcu s 17 oddelki je bila angažirana tudi v več strokovnih timih, bila je večletni vodja strokovnih aktivov strokovnih delavk ipd. Zadnjih 10 let je v vrtcu Lenart vodila otroški pevski zborček »Kamenčki«, v okviru katerega je pripravljala odmevne tradicionalne koncerte OPZ Kamenčki. Skozi leta se je ves čas strokovno izpopolnjevala, objavljala strokovne članke v pedagoških revijah, aktivno sodelovala na posvetih ter magistrirala iz predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Profesionalna poklica pot jo je vodila do Zavoda RS za šolstvo, s katerim je zadnja leta več sodelovala kot praktik. Od leta 2021 opravlja delo svetovalke za predšolsko vzgojo za območni enoti ZRSŠ Maribor in Murska Sobota.

Nazaj