Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in že 24 let dela kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor, najprej z odraslimi in otroki po poškodbi možganov na oddelku za nevrokirurgijo v UKC Maribor, nato v logopedski ambulanti z otroki s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami. Nekaj let je delala tudi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli. Aktivno se je udeleževala logopedskih kongresov doma in v tujini, izvajala številna predavanja in delavnice, v zadnjih letih predvsem s področa logopedske diagnostike, disleksije in avtizma. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Seznam člankov:

Nazaj