Ali lahko učenec pri ocenjevanju znanja uporablja kartonček s poštevanko?

25. 10. 2021 | Avtor: mag. Mihaela Mataič Šalamun

Vprašanje:

Učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ima izrazite težave na področju avtomatizacije aritmetičnih dejstev, zlasti poštevanke. Kako je z uporabo kartončka s poštevanko v 4. razredu pri preverjanju in ocenjevanju znanja (npr. ko učitelj preverja pisno množenje, pisno deljenje ipd.)? Ali sme učenec uporabljati oporni kartonček s poštevanko pri samem ocenjevanju in ali obstajajo ocenjevanja znanja, ki preverjajo doseganje ciljev (npr. preverjanje avtomatizacije poštevanke), kjer to ni možno?

Verjetno je v 3. razredu nekoliko drugačna situacija, ker takrat poštevanko učenci šele usvajajo. To tudi pomeni, da se poštevanka v tem času neposredno preverja in ocenjuje (npr. eden izmed ciljev je, da učenci poznajo zmnožke v obsegu do 10 krat 10 in količnike, ki so vezani na poštevanko). Od 4. razreda dalje pa se poštevanka bolj ali manj le še posredno preverja preko drugih vsebin (npr. pisnega množenja in deljenja, številskih izrazov ipd.). Kdaj naj bi bil nekako tisti pravi čas, ko ima učenec lahko pri sebi kartonček s poštevanko tudi pri ocenjevanju znanja oz. po kolikšnem času nekako lahko rečemo, da do avtomatizma res ni prišlo in da je učenec opravičen do tovrstne opore?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj