Ali mora šola v individualizirani program vnesti vse prilagoditve, ki jih komisija za usmerjanje navede v strokovnem mnenju?

14. 6. 2021 | Avtor: dr. Natalija Vovk Ornik

Vprašanje:

V kolikšni meri je vzgojno-izobraževalni zavod dolžan v individualizirani program učenca s posebnimi potrebami vključiti vse prilagoditve, ki jih KUOPP zapiše v strokovnem mnenju (če v šoli člani strokovne skupine presojamo, da določena prilagoditev, ki jo v svojem strokovnem mnenju zapiše KUOPP, ne vidimo kot smotrne)?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj