Ali morata biti na vpisnem listu otroka za vpis v osnovno šolo podpisana oba starša?

Vprašanje:

Do sedaj smo pri vpisu otroka v 1. razred vedno zahtevali podpis staršev, v praksi je bil dovolj podpis samo enega. Sedaj pa beremo mnenje upravne inšpekcije, ki trdi, da ZOsn za vlagatelja ne določa, da je to starš oziroma eden od staršev, ampak določa, da »starši vložijo, predlagajo" itd. Podpis staršev na vpisnem listu predstavlja voljo staršev za vpis otroka v določeno šolo. Če ta volja ni izražena s strani staršev, po ZOsn sta to torej oba starša, je vpisni list formalno nepopoln v smislu 67. člena ZUP, zato bi morala šola ravnati na podlagi določb 67. člena ZUP in starša pozvati, da v določenem roku vlogo ustrezno dopolni v smislu določb 66. člena ZUP. O vpisu otroka v šolo in prepisu v drugo šolo odločata starša sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo (tudi v primeru, ko je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo enemu od staršev oziroma živi pri enem od staršev).

Lepo prosim za mnenje, kako je pravilno? Če morata vlogo za vpis podpisati oba starša, ali to pomeni, da moramo že na vabilo za vpis to zapisati? Kako je v primeru, ko ima en od staršev polno skrbništvo nad otrokom ali je enemu od staršev celo odvzeta starševska pravica?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj