Imenovanje drugega pomočnika ravnatelja v centru za usposabljanje - postopek, pogodba in delež pedagoškega dela

Vprašanje:

V letošnjem šolskem letu je ravnatelj centra za usposabljanje imenoval še drugega pomočnika ravnatelja. Drugi pomočnik ravnatelja bo dopolnjeval svojo obveznost s 14 urami poučevanja v razredu, po pogodbi o zaposlitvi je predvideno, da ima 50 % obveznost kot pomočnik ravnatelja in 50 % obveznost kot učitelj dodatne učne pomoči. Po 3. členu Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami je polna učna obveza za tega učitelja 22 ur (je učitelj dodatne strokovne pomoči). Po sistematizaciji smo za to šolsko leto dobili potrjenih 25.80 oddelkov in vzgojnih skupin.

Zanima nas, kakšno je število oz. delež ur, ki jih mora drugi pomočnik, poleg poučevanja in poleg učnih priprav na te ure, poleg dopolnjevanja drugih delovnih obveznosti (stebri) še opraviti v okviru "pomočništva", da izpolnjuje 40-urno delovno obveznost. Ali je delitev na polovični delež za učno obveznost in opravljanje dela pomočnika pravilna oziroma kakšen je %, ki se naj opredeli v pogodbi o zaposlitvi? Kako naj temu delavcu določimo urnik oziroma obvezno prisotnost na delovnem mestu po KPVIZ?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj