Kako ravnati, če starši ne želijo podpisati individualiziranega programa (IP)?

Vprašanje:

Kako naj šola ravna v primeru, da starši dijaka s posebnimi potrebami ne želijo podpisati dijakovega IP, ker ni bil sprejet dogovor o prilagoditvi podaljšanega časa pisanja? Dijak ima odločbo zaradi PPPU, na šoli mu želimo čas na ocenjevanjih podaljšati za 50 %, starši bi želeli 100 % podaljšanje časa, kar pa ni v naših organizacijskih zmožnostih.

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj