Kako ravnati, kadar vrtec nima ali ne more zaposliti primernega kadra za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči?

01. 12. 2022 | Avtor: dr. Manica Jakič Brezočnik

Vprašanje:

Kako lahko postopamo v primeru, ko vrtec otroku zaradi pomanjkanja kadra (ne le v zavodu, ampak tudi na trgu delovnih mest) ne more zagotoviti dodatne strokovne pomoči strokovnjaka, ki je naveden v zapisniku multidisciplinarnega tima?

Odgovor:

Vrtec mora v primeru, ko izvajalca, ki ga za predšolskega otroka predvidi zapisnik multidisciplinatnega tima, ne more zagotavljati, objaviti razpis za objavo prostega delovnega mesta ali se obrniti na vrtce, šole s prilagojenim programom oz. zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter v takem primeru intenzivno pristopiti k iskanju ustreznega izvajalca.

Če kljub temu ne dobi ustreznega izvajalca, Center za zgodnjo obravnavo uradno obvesti, da pomoči ne more izvajati, saj ne izpolnjuje kadrovskih pogojev. Le multidisciplinarni tim lahko v takih primerih ponovno presoja, ali lahko predšolskemu otroku nudi pomoč strokovnjak z drugo izobrazbo. Seveda to ne velja pri kratkotrajnejših bolniških odsotnostih, ko se lahko multidisciplinarni tim skupaj s starši odloči, da otroku začasno pomaga tudi strokovnjak drugega področja, ki ga vrtec lahko začasno zagotovi.

Torej v primeru, da ponovni razpis za delovno mesto ni bil uspešen in znotraj zavoda niste uspeli pridobiti ustreznega kadra oz. skladno z delovno pravno zakonodajo za določen čas niste uspeli zaposliti ustreznega kadra, sledi obveščanje centra za zgodnjo obravnavo, da ne morete izvajati ur dodatne strokovne pomoči. Medtem svetujemo, da poskušate nadomeščati s kadrom, ki ga imate na zavodu že zaposlenega. Če je to strokovno utemeljeno, tudi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči v skupini otrok.

Nazaj