Kako v IP-ju določiti, za koliko podaljšati čas pisanja učenca pri ocenjevanju znanja?

15. 9. 2021 | Avtor: mag. Simona Rogič Ožek

Vprašanje:

Pri izvajanju prilagoditev smo vedno najbolj v dilemi glede zapisa časovnih prilagoditev v IP-ju.

Popolnoma nam je jasno, da je potrebno upoštevati individualne razlike, motnjo, utrudljivost, da učenec nima občutka, da je pod časovnim pritiskom ... Vendar nas zanima, koliko časa konkretno lahko učencu podaljšamo čas, kadar ne gre za pisanje po delih? Predvsem gre za skupino otrok s PPPU ter SAM. Gre predvsem za individualne situacije, kjer starši pričakujejo oz. si po svoje razlagajo časovno prilagoditev (da učenci niso izpostavljeni časovnemu pritisku). Pogosto so v dilemi tudi učitelji.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj