Objava delovnega mesta spremljevalca pred prejemom odločbe o usmeritvi, s katero je učencu spremljevalec dodeljen

Vprašanje:

Na začetku šolskega leta smo oddali zahtevo za spremembo Odločbe, kjer smo zaprosili za začasnega spremljevalca. Zavod za šolstvo nas je v dopisu obvestil, da bo učencu začasni spremljevalec dodeljen. V istem dopisu je bilo povpraševanje o zagotovitvi dodatnih pogojev (socialni pedagog in pripomočki), na kar smo odgovorili pritrdilno. Ali moramo zdaj počakati na novo Odločbo ali lahko še pred izdajo pozitivne odločbe pričnemo z iskanjem spremljevalca (javni razpis, iskanje kandidata, izbira)? Začasnega spremljevalca ne moremo zagotoviti med zaposlenimi ...

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj