Obveznost obveščanja Zavoda za šolstvo in inšpektorata, če se otrok ni vključil v izobraževanje po pravnomočni odločbi

Vprašanje:

Ali je potrebno obveščati ZRSŠ in inšpektorja, da se otrok ni vključil v izobraževanje v novem zavodu, kamor je usmerjen, tudi, če ga starši izpišejo iz prvega zavoda? V našem primeru je deček dobil termin za življenje pomembno operacijo in bo šolanje nadaljeval naslednje šolsko leto. V drugem primeru se je družina preselila v tujino, kjer je deček že začel obiskovati tamkajšnjo šolo.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj