Otrok s selektivnim mutizmom - prilagoditve ocenjevanja

03. 9. 2020 | Avtor: Nives Skamlič

Vprašanje:

V tretjem razredu imamo učenko s selektivnim mutizmom. Z učiteljico in ostalimi člani strokovne skupine razmišljamo o najbolj učinkovitih prilagoditvah. Poleg seveda spodbud, pohval, vzpostavljanje stika, da se bo učenka počutila varno, razmišljamo o prilagoditvah ocenjevanja. Učenka je sicer zelo uspešna, dobro sledi pouku, razlagam, uspešna je pri pisnih preizkusih znanja ... Razmišljamo o prilagoditvi, da bi učenka npr. večino ocen pridobila pisno. Hkrati pa bi ji dali tudi možnost, da se izrazi ustno v individualni situaciji, npr. pri socialni pedagoginji., ki bo z učenko izvajala DSP. Ali je v skladu z zakonom, če bi ji omogočili, da npr. deklamacijo, govorni nastop pove v takšni individualni situaciji, socialna pedagoginja pa to zvočno posname, seveda s soglasjem staršev? Ali se raje usmerimo v pridobivanje zgolj pisno pridobljenih ocen?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj