Pomoč otroku, ki ima težave pri tvorbi povedi in uporabi slovnice v govoru

25. 4. 2022 | Avtor: Nives Skamlič

Vprašanje:

V obravnavi imam deklico z lažjimi govorno-jezikovnimi motnjami, ki obiskuje 3. razred OŠ. Je zelo razgledana, delovna učenka, ima pa velike težave pri izražanju in priklicu besed.

Najbolj očitne so težave oblikovanja povedi, uporabe ustreznega vrstnega reda besed v povedi, uporaba ustreznih končnic in sklonov. Primeri: »Mama skuhal je kava.« »Jurij in Miha košarka gleda« »Jan videl je veliki hiša.« Zanima me, s katerimi vajami lahko deklici pomagam predvsem na področju usvajanja končnic besed, sklonov? Zanima me tudi, kako lahko v tem primeru prilagodimo pisanje spisov v prihodnjih letih?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj