Prednost pri sprejemu v vrtec za otroka s posebnimi potrebami

Vprašanje:

V vrtcu se nam je sprostilo mesto za enega otroka. Komisija še ni zasedala, imamo pa štirinajst vlog. Hkrati, s sprostitvijo mesta, smo dobili petnajsto vlogo, h kateri je priložen zapisnik multidisciplinarnega tima, kjer je napisano, da otrok nujno potrebuje prednostno vključitev v redni vrtec. Po 20. členu Zakona o vrtcih ima tak otrok prednost pri sprejemu. Naše mnenje je, da je kljub temu, da ima otrok prednost pri sprejemu, potrebno, da se sestane komisija in določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red. Mnenje občine je, da komisija ni potrebna. Prosim za odgovor, kako naj ravnamo v tem primeru.

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj