Težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko - uporaba zvezka s tremi črtami ali uporaba računalnika za zapisovanje?

19. 11. 2020 | Avtor: Nives Skamlič

Vprašanje:

Ali je pri učencu, ki ima težave z orientacijo v zvezku in grafomotoriko smiselna uporaba zvezka s tremi črtami do konca osnovne šole, ali je bolje da učenec preide na zapisovanje na računalnik?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj