Trajanje izvajanja Izvirnega delovnega projekta pomoči za učenca/dijaka z učnimi težavami

Vprašanje:

Kako dolgo se za učenca z učnimi težavami vodi Izvirni delovni projekt pomoči? Ali so morda določene časovne omejitve ali se lahko vodi tudi več let njegovega šolanja?

Odgovor:

Ta dokument pripravi zavod z namenom optimizacije pomoči učencu z učnimi težavami. V njem se bolj jasno ubesedi, zapiše in uskladi ugotovitve o učencu in oblike pomoči. Dokument se imenuje izvirni, ker nastaja posebej za učenca, ker naj bi ga naredila učenec in učitelj skupaj (proces soustvarjanja rešitev) in ker naj učenec in učitelj skupaj raziščeta, kako začeti proces pomoči. Delovni se imenuje, ker vsebuje povezovanje vseh udeležencev (učiteljev), jasno opredeljuje uspeh in napredek učenca, vso artikulacijo ciljev in nalog, ki omogočajo odpravo, zmanjšanje ali omilitev učnih težav. Dokument je projekt pomoči, ker učenec potrebuje pomoč, da premaga težavo in napreduje (Magajna et al., 2008, str. 72).

V Kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev ovir oz. motenj je določeno, da mora kontinuum pomoči na prvih treh korakih trajati vsaj 6 mesecev, šele, če težave vztrajajo se lahko da predlog za postopek usmerjanja.

Nazaj