Ukrepanje šole v primeru neobiskovanja pouka in s tem nastanka manjka ocen in veliko negativnih le-teh

Vprašanje:

Zanima nas, kaj narediti v primeru, ko je učenec s posebnimi potrebami odsoten več časa in ima posledično manko ocen ter veliko negativnih ocen. Odsoten je bil že preko 400 ur. Ima zdravniška opravičila, odsoten je zaradi različnih bolezni, slabosti itd. Predvidevamo, da gre za psihosomatska obolenja, vendar nimamo nobenih uradnih izvidov, saj starši kljub napotkom in usmeritvam tega ne izpeljejo. Na kakšen način lahko v tem primeru postopamo? Mama sodeluje s šolo in reče, da se bodo stvari spremenile, vendar se ne, oče se na sestanke in povabila ne odziva. Pogosto je odsotna tudi mlajša sestra. Bi bilo primerno, da o tem obvestimo CSD in/ali Zavod za šolstvo? Morebiti tudi Inšpektorat?

Odgovor:

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj