Organizacija časa za gibalno-ovirane otroke

Predogled vsebine

  • Za gibalno oviranega otroka se izdela individualiziran program, ki je v skladu z njegovim razvojem, tempom učenja (zaradi motorične upočasnjenosti in/ali upočasnjenega miselnega procesiranja) in možnostmi za doseganje zastavljenih ciljev, ki morajo obsegati vsaj minimalne standarde znanj glede na izbran program usmerjanja,

  • dodatni krajši odmori znotraj učne ure ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj