Preverjanje in ocenjevanje znanja za gibalno-ovirane otroke

Predogled vsebine

  • Vnaprej vsebinsko in časovno napovedano,

  • pri ustnem ocenjevanju znanja naj bodo učiteljeva vprašanja enoznačna, z dodatnimi pojasnili,

  • ne upoštevamo napak, ki so posledica učenčevih primanjkljajev na senzo-motoričnem področju,

  • posredovanje otrokovih odgovorov naj bo pretežno ustno, pri pisnih izdelkih mu nudimo pomoč asistenta za zapisovanje,

  • upoštevamo otrokovo utrujenost (časovna ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj