Prilagoditve za gibalno-ovirane otroke

Prilagoditev je pripomoček, ki omogoča enakovredno vključevanje in sodelovanje otroka s posebnimi potrebami v učnem procesu in je izbrana glede na otrokove potrebe. Ustrezne Prilagoditve je treba izvajati pri poučevanju, utrjevanju, preverjanju in ocenjevanju znanja ter pri načrtovanju domačega dela.

Nazaj