Novela ZUOPP, ki bi zagotavljala stalnega spremljevalca več otrokom, ni prejela zadostne podpore, na MIZŠ pa pripravljajo nov predlog spremembe

09. 7. 2021

Predlog novele Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, kjer so predvidevali spremembo na področju zagotavljanja stalnega spremljevalca otrokom in mladostnikom z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolnim, slabovidnim in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, je v parlamentarno proceduro vložila opozicijska LMŠ. Odbor DZ za izobraževanje na sredini seji (7. 7. 2021) ni podprl.

V predlogi novele zakona bi se spreminjal le en člen, a v praksi za uporabnike pomeni zelo veliko. Po veljavni ureditvi so do stalnega spremljevalca upravičeni le težje in težko gibalno ovirani ter slepi otroci. Po predlogu bi imeli stalnega spremljevalca tudi otroci z avtističnimi motnjami, dolgotrajno bolni, slabovidni in otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Ti imajo zdaj izjemoma sicer možnost do začasnega spremljevalca. Nenazadnje želijo s predlogom doseči, da se v podzakonskem predpisu bolj jasno in natančno opredeli vloga spremljevalca, njegove naloge in dejavnosti, obseg pomoči ter način dodelitve spremljevalca.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec se je strinjal, da je treba najti rešitev, a hkrati menil, da predlog novele ne rešuje tega, kar bi želeli rešiti. Izpostavil je, da spremljevalec ni "pravo ime" za tistega, ki mu naj bi pomagal, kajti pri spremljevalcu gre za osebo s srednjo strokovno izobrazbo.

Vlada po navedbah Orehovca pripravlja nov sistemski predlog zakona, ki bo celovito uredil to področje, tudi določil, kakšno vrsto pomoči tak otrok potrebuje. Predlog je že spisan, Orehovec računa, da bi jeseni v širši javni obravnavi, po zgledu pred pol leta sprejetega zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je poudaril, da je skrajni čas, da pride do sprememb zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami na način, da bodo otroci s posebnimi potrebami imeli pravico do stalnega spremljevalca. "Predlog, ki je bil v zakonodajni postopek v preteklosti že vložen in je dobil podporo ministrstva, je treba spraviti v življenje. Ni razlogov za zavlačevanje," je menil. Ob tem je opozoril, da je treba pripraviti strokovno premišljene rešitve, ki bodo financirane sistemsko.

Predstavniki predšolske in šolske vzgoje so na odboru pozdravili predlog novele in opozorili na probleme, s katerimi se srečujejo pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami.

Pravico do stalnega spremljevalca je izpostavila tudi predsednica Zveze nevladnih organizacij za avtizem Slovenije Sabina Korošec Zavšek. Poudarila je, da nekateri otroci z avtizmom potrebujejo stalnega spremljevalca ves čas prisotnosti v vrtcu ali šoli. Ker sedanji zakon ne ureja pravice do stalnega spremljevalca, mnogi otroci z avtizmom po njenih besedah razvijejo sekundarne težave, kot so šolska anksioznost ali fobija, motnje hranjenja, tesnobo ali depresijo.

Nazaj