V pripravi

23. 6. 2021

V pripravi je predlog novega Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog Pravilnika o izvajanju zgodnje obravnave v vzgojno-izobraževalnih zavodih in drugih izvajalcih programov za predšolske otroke s posebnimi potrebami.S tem pravilnikom se določa možnosti pomoči otrokom z rizičnimi dejavniki in otrokom s posebnimi potrebami, poti sodelovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih izvajalcev programov za predšolske ...
12. 11. 2020

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodihMinistrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo otroke s ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 8. 2020

Po predlogu novega zakona o nalezljivih boleznih bi v vrtec lahko bili vključeni samo cepljeni otroci

Zdravstveno ministrstvo je objavilo predlog novega zakona o nalezljivih boleznih, kjer so zapisane tudi nekatere omejitve zaradi ne cepljenja otrok. Med drugim bodo lahko javne vrtce in javno sofinancirane zasebne vrtce obiskovali le cepljeni otroci, necepljene osebe pa se tudi ne bodo smele udeležiti organiziranih letovanj, financiranih iz sredstev obveznega ...
25. 2. 2020

V javni razpravi je predlog novele Zakona o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog novele Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, s katerim želi odpraviti doslej ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju zakona.Leta 2017 sprejeti zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se je začel uporabljati s 1. januarjem ...
25. 2. 2020

Nov predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog novega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna.Novela Zakona o vrtcih je leta 2017 prinesla posebno obliko krajšega programa, ki je namenjen otrokom, ki v letu pred ...