Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Predogled vsebine

Predlog Pravilnika o postopku in pogojih za pridobitev nazivov strokovnih delavcev v prilagojenem programu za predšolske otroke in v posebnem programu vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v socialno-varstvenih zavodih

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je leta 2018 prisluhnilo socialno-varstvenim zavodom, ki sprejemajo ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj