Praktično delo

25. 2. 2020

Dejavnosti za usvajanje štetja

Predmetna področja uporabe: matematika Skupina motenj: specifične učne težave pri matematiki Podskupina: diskalkulija, specifične aritmetične učne težave Starostna skupina otrok: 1., 2. 3., 4. razred OŠ Trajanje dejavnosti: prilagojeno starosti in stopnji primanjkljaja Opis težav/motnje: glej opis Specifične učne težave pri matematiki Posebna navodila in opozorila: Pri starosti šest let ...
Samo za aktivne naročnike: