Kako poteka in se razvija zgodnja pismenost pri otrocih, ki so rizični za razvoj specifičnih učnih težav, v predšolskem obdobju

19. 5. 2021 | Avtor: dr. Tanja Černe

Predogled vsebine

Uvod

Razvijanje pismenosti je kompleksen proces, na katerega vplivajo kombinirani notranji in zunanji dejavniki. Lahko ga otežijo kognitivna odstopanja od normativnega razvoja, ki so nevropsihološko ali nevrobiološko pogojena in se lahko izkazujejo na področjih: vizualnega in avditivnega procesiranja, delovnega pomnjenja, spominskega priklica, pozornosti in koncentracije, obdelave sekvenčnih informacij ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj