Opredelitev in značilnosti

25. 2. 2020

Prepoznavanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

»Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela (notranja diferenciacija in individualizacija) oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk ter v ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Specifične učne težave kot nadredni pojem PPPU

Skupina primanjkljajev na posameznih področjih učenjaKoncept dela Učne težave v osnovni šoli (2008) deli učne težave v dve veliki skupini:splošne inspecifične.Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst.Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu odlažjih čez ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

»Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so heterogena skupina otrok, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in v emocionalnem dozorevanju. Primanjkljaji na ...