Praktično delo

03. 4. 2020

Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin

Otroci z avtističnimi motnjami (v nadaljevanju otroci z AM) zaradi primanjkljajev na področju posameznih možganskih funkcij (izvršilne funkcije in centralna koherenca), teorije uma[1] in senzorne integracije kažejo izrazite težave na področju čustvovanja, komunikacije in posledično socialnega vključevanja. Socialna interakcija, socialna komunikacija ter področje interesov in aktivnosti so tista področja, kjer ...
Samo za aktivne naročnike:
03. 4. 2020

Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin - metode

Učenje emocionalno-socialnih veščinOtroci z AM se ne učijo emocionalno-socialnih veščin na enak način kot otroci, ki nimajo avtističnih motenj. Obstaja splošno prepričanje, da se bodo otroci z AM emocionalno-socialnih veščin naučili že samo s tem, ko bodo vključeni v skupino, bodisi v družino ali vrstniško skupino, s tem ko ...
Samo za aktivne naročnike:
30. 1. 2020

Otroci z avtističnimi motnjami - uporabni viri in literatura

American Pscychiatric Association (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, Washington, DC, American Pscychiatric Association. Attwood, T. (2007). Aspergerjev sindrom - Priročnik za starše in strokovne delavce. Ljubljana: Megaton, d. o. o. Baird, G. idr. (2006). Prevalence of disorders of the autism spectrum in a ...