Otroci z lažjo MDR v večinski osnovni šoli

Predogled vsebine

Vključevanje v druge programe (prehajanje med programi)

Strokovni delavci večinskih osnovnih šol se lahko s poučevanjem otrok, ki imajo ‘formalno’ opredeljeno lažjo MDR, srečajo v okviru t. i. vključevanja v druge programe1. ZUOPP-1 (2. odstavek 17. člena, 2011) omogoča, da se otroci z lažjo MDR, ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj