Individualiziran program pri poučevanju otrok z lažjo MDR

Predogled vsebine

IP je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega in razvojno-rehabilitacijskega dela posameznega otroka. Je osnovno vodilo učiteljev in staršev pri zadovoljevanju posebnih potreb otroka, prilagojen potrebam posameznega učenca in tako zanj enako pomemben kot učni načrt (Košir idr., 2011).

Po prejemu odločbe ZRSŠ o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja mora šola ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj