Kako pomagati mladostnikom s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje (od 2. vzgojno-izobraževalnega obdobja naprej)

25. 2. 2020 | Avtor: mag. Suzana Žunko Vogrinc

Predogled vsebine

Otroci z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo predstavljajo populacijo 4–10 odstotkov otrok v naših šolah, višji pa je odstotek otrok, ki imajo težave (blažje do zmerne) na področju pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje in impulzivnosti. Težave so pogosto kompleksne, saj se kažejo na več področjih otrokovega/mladostnikovega funkcioniranja. Največ težav ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj