Osnovne oblike pomoči

25. 2. 2020 | Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko

Predogled vsebine

Za učenca z učnimi težavami ni predviden izobraževalni program, v katerega bi bil usmerjen, vendar pa to ne pomeni, da ni upravičen do ustreznih prilagoditev v procesu poučevanja in učenja. Zakon o osnovni šoli navaja, da so osnovne šole učencem z učnimi težavami dolžne prilagajati metode in oblike dela ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj