Učne težave in učenci z učnimi težavami pri matematiki

30. 11. 2020 | Avtor: mag. Mihaela Mataič Šalamun

Predogled vsebine

Lerner (2003, v Magajna idr., 2011) opredeli otroke in mladostnike z učnimi težavami kot heterogeno skupino, za katero so značilne različne kognitivne, socialne, čustvene in druge značilnosti, pri učenju pa imajo pomembno večje težave kot njihovi vrstniki.

Učne težave delimo na splošne in specifične (Magajna idr., 2008b). Splošne učne ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj