Izvirni delovni projekt pomoči (IDPP)

25. 2. 2020 | Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko

Predogled vsebine

Je dokument, ki ga šola pripravi z namenom optimizacije pomoči učencu z učnimi težavami. Namenjen je tako učencu kot tudi učitelju. Učitelj s pripravo IDPP-ja bolj jasno ubesedi, zapiše in uskladi ugotovitve o učencu in oblike pomoči.

Dokument se imenuje IZVIRNI, ker nastaja posebej za učenca, ker naj bi ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj