Koncept timskega soustvarjanja pri delu z učenci z učnimi težavami

25. 2. 2020 | Avtor: dr. Jana Grah

Predogled vsebine

Inkluzivna praksa spodbuja šole k razmišljanju o lastnem delovanju, o pristopih poučevanja, o uporabi pomoči ter odzivanju na vse učence (Farrell, 2005).

Za vključujočo šolo sta značilni učna klima in kultura. V njej prevladujeta komunikacija in sodelovanje ter se predpostavlja, da je vsak učenec na nekem področju lahko uspešen ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj