Kako delati z nadarjenimi učenci

25. 2. 2020 | Avtor: Petra Cankar

Vsak učitelj se pri svojem delu srečuje z nadarjenimi učenci (na enem ali več področjih), zato je pomembno, da znamo te učence prepoznati in z njimi tudi ustrezno delati.

Pri delu z nadarjenimi učenci je bilo v zadnjih letih narejenih kar nekaj pomembnih korakov in lahko rečemo, da se tudi to področje vse bolj razvija oz. ima več pozornosti tudi v slovenskih šolah. Osnovni namen je, da bi delo z nadarjenimi učenci sistematično izvajali v vseh osnovnih šolah vsi učitelji in da spodbujanje nadarjenih učencev ne bi bilo odvisno le od dobre volje ali motiviranosti posameznih učiteljev. Zato se izvajajo različna izobraževanja, vse več konferenc o nadarjenih se organizira tudi pri nas v Sloveniji, imamo Center za razvijanje in spodbujanje nadarjenosti, točke za nadarjene, učiteljem ter ostalim strokovnim delavcem in staršem pa so namenjeni številni priročniki. Vse zato, da bi nadarjenim učencem zagotovili ustrezno učno okolje in jim tako omogočili optimalen razvoj njihovih potencialov.

Več let so bili nadarjeni učenci v Zakonu o osnovni šoli uvrščeni v isto skupino kot učenci s posebnimi potrebami. Resda imajo tako eni kot drugi svoje specifične potrebe, a vendarle sta to dve popolnoma različni skupini učencev, ki od učiteljev zahtevata različna znanja in Prilagoditve, in ju je treba tako tudi obravnavati. Šele od leta 2011 so nadarjeni učenci s skladu s smernicami v več evropskih državah tudi v Zakonu o osnovni šoli opredeljeni posebej, in sicer v 11. členu (Izobraževanje nadarjenih učencev), ki navaja:

»Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in Izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.«

Pomembno je, da se kot strokovni delavci v šoli tega zavedamo in s svojim delom, posluhom in strokovnim znanjem nadarjenim učencem omogočimo zanje ustrezen razvoj.

Nazaj