Prilagoditve vzgojno-izobraževalnega procesa za slepe oz. slabovidne otroke

11. 2. 2020 | Avtor: Tatjana Murn

Predogled vsebine

Slepim, slabovidnim učencem in učencem z okvaro vidne funkcije je treba prilagajati prostor, učne tehnike, metodiko in didaktiko poučevanja, oblike ter načine učenja, učbenike, učila in učne pripomočke, načine preverjanja ter ocenjevanja znanja, organizacijo časa, načrtovanje in izvedbo zunajšolskih dejavnosti …

Pomen vida v šoli

Vid je pri ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj