Zakonodaja

04. 8. 2023

Dostop do zapisnika sestanka na šoli o obravnavi nasilja nad hčerjo

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da je od ravnateljice šole zahteval zapisnik sestanka, ki je potekal v zvezi z mobingom nad hčerko prosilca. Ravnateljica je najprej obljubila posredovanje zapisnika, nato je prosilca povabila, da si ga ogleda v prostorih šole, ...
24. 7. 2023

Objavljen je nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu št. 74/2023 je v petek, 7. 7. 2023, bil objavljen nov Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ki se začne uporabljati z začetkom šolskega leta 2023/24.Spremenjeni pravilnik sledi določilom Zakona o obravnavi otrok s čustvenimi in vedenjskimi ...
Samo za aktivne naročnike:
07. 6. 2023

Pravica staršev do seznanitve z zapisom o nasilju nad otrokom, ko gre za družinsko nasilje

Informacijski pooblaščenec IP je po elektronski pošti prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da so kot vrtec na CSD poslali zapis o nasilju nad otrokom v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode. Starši otroka so od vrtca zahtevali posredovanje zapisa. Postopek seznanitve ureja (poleg Splošne ...
02. 6. 2023

Osebni podatki otroka s posebnimi potrebami v zapisniku sveta staršev

Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) je prejel dopis, v katerem prosilec pojasnjuje, da imajo na šoli v oddelku, ki ga obiskuje otrok prosilca, otroka s posebnimi potrebami, za katerega so starši pri vodstvu šole izrazili zaskrbljenost, saj otrok s svojimi izpadi moti pouk in je občasno tudi fizično nasilen. Šola ...
25. 5. 2023

Kako prilagoditve za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovni šoli, v programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvajati v praksi?

Ko smo v dilemi, katere prilagoditve izvajati in kakoNa področju prilagoditev za otroke z govorno-jezikovnimi motnjami in tudi prilagoditev za otroke s posebnimi potrebami nasploh v praksi trčimo na največ vprašanj in dilem, ko načrtujemo in udejanjamo individualizirani program za otroka. Poraja se cel kup vprašanj, med katerimi so ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 5. 2023

Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami s prilogo. Sprememba se začne uporabljati s 1. septembrom 2023.Postopkovnih sprememb v pravilniku ni, je pa dopolnjena »Preglednica možnih prilagoditev načina ...
Samo za aktivne naročnike:
23. 5. 2023

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami

V Uradnem listu RS št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki prinaša dve bistveni spremembi:dodatna strokovna pomoč se lahko izjemoma z odločbo o usmeritvi dodeli tudi učencem ...
Samo za aktivne naročnike:
19. 5. 2023

Spremljevalec v predšolski vzgoji

Pravico do spremljevalca v vrtcu lahko otrok pridobi na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/2017 - ZOPOPP), če je ta potreba opredeljena v individualnem načrtu pomoči družini ali zapisniku multidisciplinarnega tima, ki se pripravi v centru za zgodnjo obravnavo. Fizično ...
Samo za aktivne naročnike:
10. 5. 2023

Dostop staršev do zapisnikov, prijav in osebnih podatkov v postopku obravnave medvrstniškega nasilja v šoli

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje glede posredovanja podatkov staršem. Prosilca zanima: 1. Ali šola ravna pravilno, če zapisnika v zvezi z obravnavo medvrstniškega nasilja v šoli staršem ne pošilja, temveč jim omogoča le vpogled v zapisnik? 2. Ali je pravilno, da šola staršu, ki je osumljen ...
05. 5. 2023

Razkritje otrokovih težav v šoli s strani strokovnih delavcev šole

Pri Informacijskem pooblaščencu (IP) so prejeli zaprosilo za mnenje o tem, ali je bilo prav, da je strokovna delavka šole drugim učencem razkrila informacijo o tem, da ima hči prosilca (13 let) »določene težave, zaradi česar ji je treba pomagati, saj ji doma nočejo«. Strokovna delavka naj bi v hčerinem ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10