Porast medvrstniškega nasilja v vzgoji in izobraževanju

07. 3. 2022

MIZŠ je vzgojno-izobraževalnim zavodom posredovalo okrožnico, kjer poudarjajo, da so posebne razmere zadnjih dveh let močno vplivale na počutje otrok in mladostnikov, kar se zadnje čase tudi kaže v bistvenem porastu primerov medvrstniškega nasilja.

V pomoč pri morebitnih postopkih je Zavod RS za šolstvo objavil Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki z navodili in priročnikom podaja smernice, usklajene z nacionalnimi zakonskimi podlagami in podzakonskimi akti vzgoje in izobraževanja na vrtčevski, osnovnošolski ter srednješolski stopnji.

Vzgojno-izobraževalni zavodi se soočajo z različnimi oblikami nasilja in so se dolžni odzvati, zato je protokol v pomoč zaposlenim s strokovnimi usmeritvami na zelo konkretni ravni, kako se uspešno spopadati z različnimi oblikami nasilja. Navodila ponujajo možnost njihove smiselne uporabe, prilagojene pa so tako stopnji in vrsti vzgojno-izobraževalne institucije, kot tudi drugim dejavnikom kot so npr. vzroki in motivi za nasilje, dinamika nasilja, posledice, starost vpletenih in stopnja ogroženosti žrtve.

Prav tako je so spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo so objavljene usmeritve, pripomočki in orodja, ki vam bodo pri prepoznavanju in preprečevanju medvsrtniškega nasilja zagotovo v pomoč.

Protokol ter okrožnica sta na voljo tudi TUKAJ.

Nazaj