Podaljšan ukrep dodatnega zaposlovanja svetovalnih delavcev velja od 1. 9. 2022 dalje

09. 6. 2022 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) je ministrica za izobraževanje, znanost in šport sprejela Sklep o ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj