Otroci s posebnimi potrebami

Na podlagi pobud strokovnih delavcev in v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za vas pripravili praktično gradivo, s pomočjo katerega se lahko takoj lotite konkretnega individualnega dela. Zagotovi informacije, strokovne napotke in pripomočke, ki jih za delo s to posebno skupino nujno potrebujete.

smile.original(1).png

Vsebine so zasnovane tako, da vam hkrati zagotavljajo:

 • zakonske podlage in strokovne napotke za delo in
 • praktično gradivo s primeri dejavnosti, prilagojene vaje, naloge in didaktične pripomočke za različne starosti in stopnje motenj …

Vsebine vas po korakih vodijo skozi konkretno obravnavo in vam omogočajo:

 • Podrobno poznavanje posameznih skupin otrok s posebnimi potrebami in učnimi težavami ter posebej nadarjenih učencev.
 • Celovit pregled nad vašimi dolžnostmi in obveznostmi na podlagi jasne razlage najnovejše zakonodaje in strokovnih usmeritev za delo.
 • Ustrezno in strokovno načrtovanje dejavnosti s pomočjo primerov dobre poučevalne prakse otrok, s podrobno razlago dejavnosti, navodili za delo in posebnostmi.
 • Strokovno in kakovostno premagovanje primanjkljajev in razvijanje sposobnosti otrok s posebnimi potrebami ob uporabi dodanih nalog, vaj in učnih pripomočkov.
Online6117.png
Spletni dostop
39,00 EUR /mesec
Letna naročnina

Ali v enkratnem znesku - 448,00 EUR

(DDV ni vključen v ceno)
Spletni dostop vključuje:
 • Dostop do portala OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Posodobitve eno leto

 • Spletni praktični vzorci

 • Vprašanja in odgovori

 • Spletno svetovanje

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci
Spletni dostop + tiskana izdaja
47,00 EUR /mesec

Ali v enkratnem znesku - 548,00 EUR

(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje:
 • Tiskana izdaja priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

 • Spletno svetovanje

 • Posodobitve eno leto

 • Spletni praktični vzorci

 • Vprašanja in odgovori strokovnjakov

 • Dostop do portala OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Tiskano izdajo vam pošljemo po pošti.

Da lahko svoje delo opravljate kvalitetno in strokovno, si morate zagotoviti informacije, strokovne napotke in pripomočke, ki jih za delo s to posebno skupino otrok nujno potrebujete. Le tako se lahko tem otrokom in mladostnikom pravilno posvetite ter jim pomagate pri premagovanju ovir, s katerimi se srečujejo. Zato smo na podlagi pobud strokovnih delavcev in v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki za vas pripravili praktično gradivo, s pomočjo katerega se lahko takoj lotite konkretnega individualnega dela z otroci s posebnimi potrebami.

Zakonske in strokovne novosti:

 • Kaj bi prinesel nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami
 • Kakšen je položaj mobilnih učiteljev po Dogovoru?
 • Kako spodbujati razvoj jezika v prvih razredih osnovne šole
 • Učinkovite strategije učenja tujega jezika pri disleksiji
 • Kako sta povezani disleksija in govorno-jezikovne motnje
 • Motnje glasov govora in strategije za razvoj
 • + Novi vzorci dokumentacije: izjave in pogodbe pri prevozih otrok s posebnimi potrebami in ugotovitveni sklep o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka, ki je vključen v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Kako pa je z delom s posebej nadarjenimi otroki?

Priročnik vam ponuja tudi izhodišča za odkrivanje nadarjenih otrok in delo z nadarjenimi učenci. Vsebuje opis pripomočkov in prilagoditev, izdelavo individualiziranega programa in primere iz prakse, kako njihove potenciale primerno razvijati.

ZAČNITE UPORABLJATI PORTAL ŠE DANES

IN RAZVIJAJTE POTENCIALE OTROK, UČENCEV IN DIJAKOV.