Najnovejše

V pripravi

Sodna praksa in mnenja strokovnih organov / Mnenja strokovnih organov

Posredovanje poročil in drugih informacij o otroku razvojni ambulanti s strani vzgojno-izobraževalnega zavoda

05. 12. 2022

Strokovne in zakonske razlage / Opredelitev in značilnosti

Disocialne oblike vedenja otroka v vrtcu in šoli

29. 11. 2022

Strokovne in zakonske razlage / Primanjkljaji

Hiperleksija in obravnava otroka s hiperleksijo v praksi

28. 11. 2022

Sodna praksa in mnenja strokovnih organov / Mnenja strokovnih organov

Vpogled vrtca v cepilni status otroka in preverjanja izdane vsebine zdravniškega potrdila brez soglasja staršev

11. 11. 2022

Sodna praksa in mnenja strokovnih organov / Mnenja strokovnih organov

Seznanitev z dokumentacijo v zvezi s postopkom pridobitve spremljevalca otroka s posebnimi potrebami

04. 11. 2022

Online6117.png
Spletni dostop
Spletni dostop vključuje:
 • Dostop do portala OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 • Posodobitve eno leto

 • Spletni praktični vzorci

 • Vprašanja in odgovori

 • Spletno svetovanje

Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci
Spletni dostop + tiskana izdaja
Spletni dostop + tiskana izdaja vključuje:
 • Tiskana izdaja priročnika Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci

 • Spletno svetovanje

 • Posodobitve eno leto

 • Spletni praktični vzorci

 • Vprašanja in odgovori strokovnjakov

 • Dostop do portala OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI