Dodatna strokovna pomoč

24. 2. 2020

Usmerjanje otroka z dolgotrajno boleznijo

Vzgoja in Izobraževanje za otroke z dolgotrajno boleznijo sta lahko organizirani na različne načine. Otrok lahko: obiskuje redno šolo, obiskuje bolnišnično šolo, se izobražuje na domu, je deležen dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja na domu. Pri usmerjanju otrok z dolgotrajno boleznijo sta obseg in vrsta dodatne strokovne pomoči v ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dodatna strokovna pomoč za otroka z dolgotrajno boleznijo

Dodatna strokovna pomoč Z novo sprejetim Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/2011, ZUOPP1) in s Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 88/2013) se dodatno strokovno pomoč dopolni s svetovalno storitvijo. Dodatno strokovno pomoč se ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči otroku z dolgotrajno bolezijo

Začasni spremljevalec za izvajanje fizične pomoči S Pravilnikom o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami z dne 25. 10. 2013 se dolgotrajno bolnemu otroku za pomoč pri vključevanju v posamezne dejavnosti vzgojnega oziroma vzgojno-izobraževalnega programa izjemoma lahko dodeli začasnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. Dejavnosti, pri ...
Samo za aktivne naročnike: