Opredelitev in značilnosti

02. 3. 2022

Prepoznavanje in diagnosticiranje disleksije

Namen prispevka je, da poda informacije, kdo zazna in diagnosticira disleksijo in s katerimi orodji to lahko stori. Ukvarjali se bomo z dejavniki tveganja za nastanek disleksije in dejavniki tveganja, da otrok disleksijo ima. Seznanili se bomo s kognitivnimi posebnostmi osebe z disleksijo in simptomi disleksije, nato pa s samim ...
Samo za aktivne naročnike:
06. 1. 2021

Teorije o nastanku disleksije

V težnji, da bi pojasnili nastanek in vzroke za disleksijo, so nastale številne teorije, ki vsaka zase sicer ne pojasnjuje motnje, pripomorejo pa k razumevanju širine pojava. V preteklosti so skušale dokazati izključno pravilnost svojega zornega kota in kazale na napake drugih teorij. Danes namesto tega iz različnih raziskovalnih vidikov ...
30. 11. 2020

Otroci in mladostniki z disleksijo - opredelitev in vzroki

Branje Ljudje beremo in pišemo bistveno več kot kadar koli v zgodovini človeštva. Nekoč je bilo branje rezervirano za privilegirance. Šele v zadnji četrtini 18. stoletja je pri nas pismenost začela izgubljati ta status in postajala vedno bolj nuja za vsakega posameznika. Danes je biti nepismen ali polpismen sramotno in ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Prepoznavanje otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

»Otrok je lahko prepoznan kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja le v primeru, ko so se izrazite učne težave pokazale že v dosedanjem šolanju in jih ni bilo mogoče odpraviti kljub prilagoditvam metod in oblik dela (notranja diferenciacija in individualizacija) oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk ter v ...
Samo za aktivne naročnike:
25. 2. 2020

Specifične učne težave kot nadredni pojem PPPU

Skupina primanjkljajev na posameznih področjih učenjaKoncept dela Učne težave v osnovni šoli (2008) deli učne težave v dve veliki skupini:splošne inspecifične.Nekateri učenci imajo samo splošne učne težave, nekateri le specifične, mnogi imajo učne težave obeh vrst.Specifične učne težave se razprostirajo na kontinuumu odlažjih čez ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja

»Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so heterogena skupina otrok, pri katerih se zaradi znanih in neznanih motenj v delovanju centralnega živčnega sistema pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in računanju ter zaostanki v razvoju pozornosti, pomnjenja, mišljenja, koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in v emocionalnem dozorevanju. Primanjkljaji na ...