Razvoj govora pri šolarjih

24. 2. 2020

Spodbujanje razvoja govora v prvih razredih

Spodbujanje razvoja jezika v prvih razredih osnovne šole (Nives Skamlič) Govorno-jezikovne veščine se najhitreje razvijajo v obdobju od rojstva do šestega leta življenja. Do takrat otrok brez načrtnega učenja, samo v komunikaciji z odraslimi in otroki, usvoji obsežno besedišče, osnovne vzorce povedi, slovnico in naglas jezika. Jezik in govor pa ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Dejavnosti za spodbujanje razvoja govora v prvih razredih

Igre iskanja parov Igre iskanja parov spadajo med igre vidnega razločevanja, če pa igro prilagodimo v smislu materiala in izvedbe, je to lahko odlična igra za vaje poimenovanja, razvoja besedišča, priklica besed in branja. Igre se igrajo kot običajne igre iskanja parov: dobro premešane kartončke s slikami razporedite po površini, ...
Samo za aktivne naročnike: