Praktično delo

24. 2. 2020

Postopek usmerjanja gibalno-oviranega otroka - primer iz prakse

Kratek opis bolezni ter težav na področju gibanja in učenja Pred boleznijo je bil otrok v šoli zelo uspešen in se izkazoval pri različnih zunajšolskih dejavnostih (glasba, šport, likovno izražanje). Zaradi posledic možganske kapi je prišlo do desnostranske spastične hemipareze z večjo prizadetostjo desne roke. Zmožnosti grobega gibanja in drobnogibalnih ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Športna vzgoja za učence s težavami na področju gibanj

Pomen gibanja in športne vzgoje za učence s težavami na področju gibanja Brez športne kulture si ne moremo zamisliti kulturnega ljudstva ali kulturnega posameznika. Stopnje razvitosti športne kulture pa ne ocenjujemo le po številu vrhunskih športnikov ali rekorderjev, temveč tudi po razvitosti športnih navad in po čim višjem odstotku prebivalcev, ...
Samo za aktivne naročnike:
24. 2. 2020

Gibalne dejavnosti gibalno oviranih otrok v predšolskem obdobju

Uvod Otrokov razvoj je zelo dinamičen in integrativen. To potrjuje tudi teorija o integriranem razvoju (Ismail, 1976), v kateri avtor ugotavlja, da se osebnost otroka razvija kot edinstvena, nerazdružljiva celota. Področja razvoja: socialno, čustveno, gibalno, telesno, konativno in kognitivno so tesno povezana, razvoj in s tem povezane transformacije enega ...
Samo za aktivne naročnike: