Opredelitev in značilnosti

24. 2. 2020

Opis in značilnosti otrok z dolgotrajno boleznijo

Pravica do enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti Otrok z dolgotrajno boleznijo ima po načelu enakih izobraževalnih možnosti, načelu svobode združevanja ter načelu osebne rasti enake pravice do vzgoje in izobraževanja kot njegov zdrav vrstnik. Ena od osnovnih pravic bolnega otroka je pravica do takojšnje in kakovostne vzgoje in izobraževanja, če mu to ...
24. 2. 2020

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj pri dolgograjno bolanih otrocih

Julija 2015 je Zavod Republike Slovenije za šolstvo izdal vsebinsko dopolnjene kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami, ki opredeljujejo, da v skupino dolgotrajno bolnih otrok uvrščamo otroke, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh mesecih. Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike