Opredelitev in značilnosti

25. 2. 2020

Motnja v duševnem razvoju

Definicij motnje v duševnem razvoju je zelo veliko. Razlikujejo se glede na znanstveno ozadje, iz katerega izhajajo (medicina, psihologija, specialna pedagogika …), hkrati pa se spreminjajo z razvojem posamezne stroke. Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (American Association on Intellectual and Developmental Disorders - AAIDD) motnjo v duševnem razvoju ...
25. 2. 2020

Stopnje MDR

Poimenovanja posameznih stopenj MDR se razlikujejo glede na strokovna področja, iz katerih izhajajo. Na področju vzgoje in izobraževanja med otroci z MDR razlikujemo (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

25. 2. 2020

Otroci z lažjo MDR

Podatki v strokovni literaturi kažejo, da je v populaciji približno 1-3 % oseb z MDR, pri čemer ima večina teh (približno 75-90 %) lažjo MDR (Tomori, 1999; Schalock in Braddock, 1999; Algozzine in Ysseldyke, 2006; Hunt in Marshal, 2006). Otroci z lažjo MDR se po splošnem zunanjem vtisu opazneje ne ...
Samo za aktivne naročnike: