Prilagoditve

24. 2. 2020

Prilagojeno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke z GJM

Otroci z GJM se lahko usmerijo v naslednje programe: program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. V prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom se lahko usmerijo, kadar imajo poleg ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike